Skip to main content

Kinderfysiotherapie

Kinderen hebben vaak niet dezelfde problemen als volwassenen en kunnen ook zeker niet dezelfde behandeling ondergaan. Kinderfysiotherapie is daarom een erkend specialisme binnen de fysiotherapie.

Wat is kinderfysiotherapie?

Kinderen zijn geen kleine volwassenen. Zij hebben vaak ook niet dezelfde problemen als volwassenen en kunnen ook zeker niet dezelfde behandeling ondergaan. Kinderfysiotherapie is daarom een erkend specialisme binnen de fysiotherapie. Na de algemene opleiding fysiotherapie heeft de kinderfysiotherapeut een 3-jarige masteropleiding gedaan, en zich gespecialiseerd op het gebied van de ontwikkeling van de motoriek en bijkomende problemen van kinderen van 0-18 jaar. Mocht u uw kind aanmelden, dan volgt eerst uitgebreid onderzoek. Vervolgens vindt er overleg plaats met ouders en eventueel betrokken derden (leerkrachten, kinderarts, consultatiebureau etc.) om de uitkomsten te bespreken en wordt er indien nodig een behandelplan opgesteld.

Voor wie?

Kinderen ontwikkelen hun zintuigen en motoriek spelenderwijs. Meestal gaat dat goed en bijna ongemerkt. Maar bij sommige kinderen duurt het langer of wijkt de ontwikkeling af van wat gebruikelijk is en kunnen zij hierin wat meer ondersteuning nodig hebben. Dit kan allerlei verschillende oorzaken hebben. Sommige kinderen hebben gewoonweg wat meer oefening nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen. Maar er kan ook sprake zijn van beperkingen waardoor een kind een vaardigheid op een andere manier moet aanleren.

Meer informatie over de leeftijdscategorieën:

Multidisciplinair Behandelen

Het kan zijn dat uw kind op meer gebieden dan op het lichamelijke/motorische gebied problemen heeft/ beperkingen ervaart. Of dat er uit het onderzoek blijkt dat de oorzaak van de problemen toch in een ander gebied valt dan het behandelgebied van de kinderfysiotherapeut. Dit zal dan met u besproken worden en u zult advies krijgen over welke disciplines u beter zouden kunnen helpen. Soms kan het ook zinvol zijn om met meerder disciplines tegelijkertijd aan de slag te gaan, zodat uw kind beter geholpen wordt. Wij onderhouden veel nauwe samenwerkingsverbanden met dergelijke andere disciplines. Ook wanneer uw kind al onder behandeling is bij een andere discipline, staan we altijd open voor overleg en samenwerking.

Vergoeding

Indien u denkt dat wij iets voor uw kind kunnen betekenen of u vragen heeft over de motorische ontwikkeling van uw kind, neem dan contact met ons op! Ook wanneer u twijfelt of uw kind bij de kinderfysiotherapeut op de goede plek is, kunt u gerust eerst even met ons overleggen. Ook kunnen wij een eenmalig consult doen om uw kind goed te bekijken en te beoordelen of verder onderzoek of behandeling nodig is. U kunt rechtstreeks, zonder verwijzing, bij ons langskomen. De behandelingen worden uit de basiszorgverzekeringen vergoed. U kunt ook verwezen worden door bijv. de huisarts, specialist, kinderarts, schoolarts of de consultatiebureauarts.

Afspraak maken?

Om een afspraak te maken met één van onze fysiotherapeuten kunt u contact opnemen met Fysiotherapie Bilgaard. De contactgegevens vind u hier.

Ons volledige zorgaanbod.

Ontdek wat we voor u kunnen betekenen.