Skip to main content

Baby's 0-2 jaar

Als ouder maakt u zich wel eens zorgen over de ontwikkeling van uw kind. Ook met betrekking tot het bewegen en de motorische ontwikkeling kunnen vragen ontstaan. Op dit gebied leert een baby heel veel dingen in korte tijd: omrollen, op de buik liggen en het hoofd optillen, zitten, staan, reiken, grijpen etc. Vaak leert een kind dit vanzelf, maar soms kan een kind wat ondersteuning gebruiken.

Voorbeelden waarbij de kinderfysiotherapeut in deze leeftijd mogelijk hulp kan bieden zijn:

 • Asymmetrie, voorkeurshouding;
 • Afvlakking van de schedel aan 1 zijde of in het midden;
 • Huilbaby, onrustig;
 • Gespannen baby, veel overstrekken;
 • Weinig kracht, de ‘slappe’ baby, kan bijvoorbeeld het hoofd niet goed optillen;
 • Trage motorische ontwikkeling (niet op de buik willen liggen, niet gaan rollen, niet gaan zitten, niet gaan staan, niet gaan loslopen etc.);
 • Billenschuiver;
 • Vragen over de stand van de voeten / heupen;
 • Neurologische aandoeningen zoals een plexus brachialis laesi (Erbse parese), cerebrale parese, spina bifida etc.;
 • Kinderen met een syndroom, mentale retardatie;
 • Aangeboren afwijkingen.

Indien u vragen heeft of twijfels heeft over de ontwikkeling van uw kind, kunt u altijd even contact opnemen zodat we dit kunnen bespreken. Ook kunnen wij een eenmalig consult doen om uw kind goed te bekijken en te beoordelen of verder onderzoek of behandeling nodig is.

Onderzoek 0-2 jaar

Onderzoek bij deze doelgroep vindt bij voorkeur bij u thuis plaats. Het kind in eigen omgeving observeren geeft vaak veel meer informatie. We zullen u eerst een aantal vragen stellen over de ontwikkeling en bijzonderheden tot nu toe en over de reden waarom u contact heeft opgenomen. Daarna zullen we het kind gericht observeren en onderzoeken. Met motorische testen kunnen we zelfs de jonge baby’s goed in kaart brengen en vergelijken met zijn/haar leeftijdsgenootjes. Vervolgens worden de bevindingen met u, en eventuele andere betrokkenen, besproken. Indien nodig doen we een behandelvoorstel of geven we u advies.

Behandeling 0-2 jaar

De kinderfysiotherapeut kan ouders ondersteunen en adviseren over de manier van omgaan met hun baby bij de dagelijkse verzorging en spelen, zodat zij de ontwikkeling op een vanzelfsprekende manier kunnen stimuleren. Soms is alleen advies en een aantal tips voldoende en hoeft er geen behandeling te worden gestart. Indien dit wel nodig is zal het plan met u worden besproken en met u worden opgesteld. Ook de behandeling zal weer bij u thuis plaatsvinden. Vaak kan er vanuit de omgeving van uw kind ook van alles worden gedaan waarbij u uw kind kan ondersteunen en uitlokken. De behandeling zal dan ook bestaan uit tips hierover, maar ook hoe u dit kan inpassen in de dagelijkse dingen. Denk hierbij aan hoe je je kind het beste kan oppakken, neerleggen, dragen, voeden, verschonen etc. Maar ook over hoe je je kind met spel en met materialen kan uitlokken. Daarnaast kunnen er ook gerichte oefeningen worden gegeven. Sommige kinderen zijn ook vaak bij een kinderdagverblijf of gastouder. Soms is het dan zinvol dat zij op de hoogte zijn wat ze het beste kunnen doen en laten. Ook hier kunnen wij uitleg en tips komen geven met betrekking tot uw kind, om het optimale resultaat te kunnen bereiken.

Voorkeurshouding

De voorkeurshouding is iets wat de laatste jaren veel voor komt bij baby’s en waarvoor regelmatig kinderfysiotherapie wordt ingeschakeld. Er is sprake van een voorkeushouding wanneer een baby meer dan driekwart van de tijd met het hoofd naar dezelfde zijde ligt. Ten gevolge hiervan kan in de loop van de tijd een afvlakking van de schedel ontstaan. Dit kan schuin achter aan de kant van de voorkeurshouding zijn, maar deze is soms ook middenachter. Dit wordt een plagiocephalie of een brachicephalie genoemd. Gelukkig weten we dat deze afwijking slechts cosmetisch is en geen verdere gevolgen heeft voor de hersenen. Een voorkeurshouding kan er wel toe leiden dat een kindje zijn armen en benen niet evenveel beweegt, met het rompje in een bocht gaat liggen of het hoofd niet goed recht kan houden.

Wat kunt u als ouder zelf doen

Het is belangrijk uw kind uit te lokken symmetrisch te gaan bewegen. Probeer hiervoor uw kindje dus ook te stimuleren de andere kant op te kijken. Dit kan door bij dagelijkse dingen zoals het verschonen, spelen met uw kind, voeden, vanaf de niet voorkeurskant te doen. Ook is het belangrijk uw kind regelmatig op de buik te leggen wanneer het wakker is (onder toezicht!). Op het consultatiebureau kunt u ook de standaard adviezen krijgen, of deze lezen in hun folder.

Kinderfysiotherapie bij een voorkeurshouding

Mochten deze adviezen niet voldoende helpen, of voelt u zich hierbij niet zeker, dan kunt u altijd de kinderfysiotherapeut benaderen voor advies. Deze zal uw kind onderzoeken en samen met u op zoek naar de oorzaak van de voorkeurshouding. Aan de hand van dit onderzoek worden de voor uw kind belangrijke dingen doorgenomen en krijgt u advies over wat u hieraan kunt doen. Dit onderzoek vindt altijd bij u thuis plaats, omdat er vaak in huis ook een hoop dingen toe te passen zijn om de voorkeurshouding van uw kind te verminderen. Indien nodig kan er ook een plagiocephalometrie (PCM) worden uitgevoerd. Dit is een meting, door middel van een bandje, van de vorm van de schedel van uw kind. Hiermee kan worden vastgesteld hoe ernstig de schedelvervorming is. Daarnaast kan er ook in de loop van de tijd een tweede meting worden gedaan om te kijken of de gegeven adviezen/oefeningen hebben geleid tot verbetering van de vorm van de schedel.

Skully Care

Sinds kort gebruiken wij de app Skully Care bij baby’s met een voorkeurshouding waarbij een schedelvervorming optreedt. Hiermee kan heel makkelijk door middel van een foto de mate van afplatting/scheefheid betrouwbaar worden gemeten. Ouders kunnen dit zelf via de app ook zien en de verbetering hierin volgen.

Bij een consult krijg je uiteraard veel tips, adviezen en oefeningen waardoor de voorkeurshouding over zal gaan en de vervorming zal afnemen. Via de app kan je deze nalezen en filmpjes bekijken hoe het moet. Erg handig dus!

Snel duidelijkheid

Meet Plagiocephalie met één foto, ontvang direct het resultaat.

Bijhouden en beheren

Automatisch resultaten en voortgang bijhouden van elke baby. Met paar klikken vul je het EPD.

Motiveer de ouders

Deel de voortgang en een interactief behandelplan met ouders.

Uitvoerig onderzocht

Ontwikkeld en ondersteund door deskundigen. Op basis van de CVAI & CI methode.

Afspraak maken

Om een afspraak te maken met één van onze fysiotherapeuten kunt u contact opnemen met Fysiotherapie Bilgaard. De contactgegevens vind u hier.

Ons volledige zorgaanbod.

Ontdek wat we voor u kunnen betekenen.