Skip to main content

Peuters

Ook een peuter leert er op motorisch gebied nog een heleboel bij: klimmen, klauteren, springen, tekenen, knopen etc. Bij de meeste kinderen gaat dit allemaal vanzelf, maar soms wil het niet goed lukken en ziet het er bijvoorbeeld houterig uit, valt een kind vaak, of is een kind angstig of terughoudend om bepaalde vaardigheden te doen/te leren. Daarnaast is ook het lichaam volop in ontwikkeling en kunnen met betrekking hiertoe ook vragen bij ouders ontstaan over bijvoorbeeld de houding, de voetenstand etc.

Voorbeelden waarbij de kinderfysiotherapeut bij peuters hulp kan bieden:

 • Achterstand in de motoriek;
 • Houterige motoriek;
 • Vaak vallen, onhandig, regelmatig kleine ongelukjes;
 • Moeite met bijvoorbeeld klimmen, klauteren, springen, rennen, tekenen, puzzelen, aan- en uitkleden, zelfstandig eten etc.;
 • Angstig / terughoudend in motorische activiteiten;
 • Pijn (bij bewegen);
 • Tenenloper;
 • Hypermobiliteit;
 • Ademhalingsproblemen;
 • Kinderen met een syndroom, mentale retardatie;
 • Kinderen met een aangeboren afwijking / beperking;
 • Orthopedische of neurologische problemen;
 • Hart- / longproblemen;
 • Jeugdreuma;
 • Bij vragen over de houding of stand van de voeten/benen.

Onderzoek peuter

In eerste instantie zal met u het probleem besproken worden. Daarna zullen er een observatie, testen en onderzoeken gedaan worden om te bekijken waar de oorzaak van het probleem ligt. Vervolgens zullen deze met u, en eventueel betrokken derden, besproken worden en zal er indien nodig een behandelplan met u opgesteld worden. Het kan zijn dat behandeling niet nodig is. U zult dan uitleg krijgen en eventueel tips en adviezen waar u zelf mee aan de slag kan.

Behandeling peuter

Behandeling van kinderen van deze leeftijd vindt meestal plaats op de praktijk. Hier is een grote oefenruimte aanwezig, met alle benodigde materialen/apparaten waardoor we zo gericht mogelijk aan de slag kunnen. De behandeling zal altijd in een spelvorm plaatsvinden om bepaalde activiteiten uit te lokken of te oefenen. Dit gebeurt op een gevarieerde en uitdagende manier, waarbij wordt ingespeeld op het niveau van uw kind. Het is belangrijk dat uw kind plezier beleeft aan de behandeling en dat het succeservaringen opdoet waardoor het zelfvertrouwen groeit. De behandeling zal regelmatig met u en eventueel andere betrokkenen worden geëvalueerd. Indien nodig zal het behandelplan worden bijgesteld.

Afspraak maken

Om een afspraak te maken met één van onze fysiotherapeuten kunt u contact opnemen met Fysiotherapie Bilgaard. De contactgegevens vind u hier.

Ons volledige zorgaanbod.

Ontdek wat we voor u kunnen betekenen.