Skip to main content

Schoolkinderen

Wanneer kinderen naar school gaan kan het soms opvallen dat ze met bepaalde vaardigheden achter lopen of iets niet zo goed kunnen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld knopen, ritsen, kleuren, knippen, schrijven, hinkelen, springen, gooien, snel rennen etc. Voor kinderen kan het erg belangrijk zijn deze vaardigheden goed te beheersen, zodat dit het leren op school niet in de weg staat.

Het kan voor kinderen vervelend zijn wanneer ze bepaalde vaardigheden niet goed kunnen en daardoor niet goed mee kunnen komen met bijvoorbeeld gymnastiek, een spelletje op het schoolplein, niet zelf hun kleding of schoenen aan of uit kunnen doen, niet leesbaar kunnen schrijven of niet zo snel hun werkjes afhebben als de andere kinderen. Soms valt je dit als ouder zelf op, maar het kan ook zijn dat de juf of meester het opvalt en het met u bespreekt. Sommige kinderen hebben wat gewoon wat extra oefening nodig. De kinderfysiotherapeut kan hierbij helpen. Een kind dat ten gevolge van een ziekte of handicap in zijn bewegen beperkt is, kan leren omgaan met zijn beperkte mogelijkheden en leren op een aangepaste manier optimaal te bewegen.

Voorbeelden van waarbij de kinderfysiotherapeut schoolkinderen kan helpen:

 • Motorische problemen/achterstand;
 • Moeite met fijn-motorische activiteiten zoals: knopen, ritsen, veteren, kralen rijgen, kleuren, knippen etc.;
 • DCD;
 • Schrijfproblemen/ pijn of kramp bij het schrijven;
 • Aangeboren afwijking/ beperkingen;
 • Orthopedische of neurologische problemen;
 • Kinderen met een syndroom, mentale retardatie;
 • Houdingsproblemen;
 • Overgewicht/obesitas; zie ook Fitter Kids
 • Blessures/ pijnklachten;
 • Reumatische aandoeningen;
 • Snel moe, of dingen niet lang vol kunnen houden (verminderde conditie/ inspanningsvermogen);
 • Ademhalingsproblemen.

Onderzoek schoolkinderen

Over het algemeen worden de schoolkinderen op de praktijk gezien. Indien er een hulpvraag vanuit de school is, kan het zijn dat er op school informatie wordt gevraagd (uiteraard met uw toestemming). Er zal een gesprek met u en uw kind plaatsvinden over het probleem. Daarna zal uw kind bekeken worden en zullen er relevante testen worden afgenomen. Vervolgens zullen de resultaten hiervan en de conclusie met u, en eventueel met de leerkracht, worden besproken. Vaak is het zinvol hierover nauw contact met de leerkracht te hebben en deze ook tips en adviezen te geven, aangezien uw kind veel tijd op school doorbrengt. De leerkracht kan er gedurende schooltijd aan meewerken en zo kunnen de taken op school en de behandeling op elkaar afgestemd worden om zo snel mogelijk een optimaal resultaat te behalen.

Behandeling schoolkinderen

De behandeling vindt meestal plaats op de praktijk. Bij uitzondering vindt dit thuis of op school plaats. Hiervoor moet wel noodzaak zijn. Op de praktijk zijn vaak meer behandelmogelijkheden omdat hier alle benodigde materialen/apparaten beschikbaar zijn. Tijdens de behandeling vindt regelmatig overleg plaats en worden evaluatiemomenten ingepland om te kijken of de behandeling zorgt voor verbetering. Daarnaast wordt er, indien nodig, ook contact gehouden met de leerkracht of andere betrokken partijen.

De behandeling zal vaak in een spelvorm plaatsvinden om bepaalde activiteiten uit te lokken of te oefenen. Dit gebeurt op een gevarieerde en uitdagende manier, waarbij wordt ingespeeld op het niveau van uw kind. Het is belangrijk dat uw kind plezier beleeft aan de behandeling en dat het succeservaringen opdoet waardoor het zelfvertrouwen groeit.

Afspraak maken

Om een afspraak te maken met één van onze fysiotherapeuten kunt u contact opnemen met Fysiotherapie Bilgaard. De contactgegevens vind u hier.

Ons volledige zorgaanbod.

Ontdek wat we voor u kunnen betekenen.